کتابخانه سنگ درمانی

برکات و فواید بسیار زیاد از حرز امام جواد (ع)

🌻طبق متن عربی حرز امام جواد فراز پایانی این حرز را برای شما ترجمه میکنیم تا از فواید بسیار آن اگاه شوید 🌻

در فراز های آخر این حرز آمده است که : سبحان الذی ….«پاک و منزه است آفریدگار آسمان و زمین …. از تو می خواهم از صاحب این نوشته هر بدی و پریشانی را دور کنی… »

☑️أبصار الظالمین 👈 چشمان ظالمین

☑️ألسنته المعاندین و المریدین 👈 زبان های معاندین و ضرر رسانندگان

☑️کل محذور و مخوف 👈 همه ی بدی ها و پریشانی ها

☑️سلطان مارد 👈 پادشاه ستمگر

☑️شیطان یا شیطانه 👈 زن و مرد شیطان.

☑️جنی یا جنیه 👈 جن یا جنیه(زن یا مرد جنی)

☑️غول و غوله 👈 غول یا غول چه

☑️مکر 👈 مکر و حیله

☑️مکروه 👈 هر چه از آن کراهت داریم.

☑️کید 👈 حیله و بدی

☑️خدیعه 👈 حیله و بدی

☑️نکایه 👈 شر و فساد

☑️برص 👈 نوعی بیماری

☑️جذام 👈 بیماری

☑️فساد 👈 تباهی

☑️غرق 👈 غرق شدن

☑️اصطلام 👈 چیرگی شیطان

☑️هتک ستر 👈 هتک حرمت

☑️آفه 👈 آفت و بدی

☑️قتل 👈 کشته شدن

☑️️حرق 👈 آتش سوزی

☑️️ سحر 👈 جادو

✳️جهت اطلاع و آگاهی شما عزیزان انچه در بالا عرض کردیم تنها قسمت پایانی حرز و بخشی از ده ها ضرر و آسیبی است که در متن اصلی خود حرز، از خداوند خواسته شده که از صاحب و دارنده ی حرز دربرابر این خطرات بزرگ مراقبت نماید .

🔈 توصیه میکنیم خود و عزیزانتان را با این حرز مبارک یک عمر در امان الهی حفظ کنید 🔈

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *